Latest videos

Apocalipse
1:26:18
BibliaKingjames
7 Views · 1 year ago
Judas
5:26
BibliaKingjames
3 Views · 1 year ago
3 João
2:50
BibliaKingjames
2 Views · 1 year ago
2 João
2:40
BibliaKingjames
2 Views · 1 year ago
1 João
19:17
BibliaKingjames
2 Views · 1 year ago
2 Pedro
13:14
BibliaKingjames
0 Views · 1 year ago
1 Pedro
21:33
BibliaKingjames
4 Views · 1 year ago
Tiago
20:21
BibliaKingjames
8 Views · 1 year ago
Hebreus
58:51
BibliaKingjames
0 Views · 1 year ago
Filemom
3:46
BibliaKingjames
0 Views · 1 year ago
Tito
9:02
BibliaKingjames
0 Views · 1 year ago
2 Timóteo
14:42
BibliaKingjames
4 Views · 1 year ago
1 Timóteo
21:01
BibliaKingjames
5 Views · 1 year ago
2 Tessalonicenses
9:00
BibliaKingjames
0 Views · 1 year ago
1 Tessalonicenses
16:56
BibliaKingjames
2 Views · 1 year ago
Colossenses
17:24
BibliaKingjames
0 Views · 1 year ago
Filipenses
19:00
BibliaKingjames
0 Views · 1 year ago
Efésios
25:26
BibliaKingjames
2 Views · 1 year ago
Gálatas
26:49
BibliaKingjames
0 Views · 1 year ago
2 Coríntios
53:32
BibliaKingjames
0 Views · 1 year ago
Show more